Privacy policy

De op deze website verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt zoals bepaald in de Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

  • uw naam
  • woonplaats
  • E- mailadres
  • IP-adres

Verwerkingsdoelen en rechtmatige grondslag
De reactie die u op deze website zet wordt alleen gebruikt om op deze website te tonen. Het e-mailadres is  voor de registratie van het bericht en het eventueel later kunnen verwijderen van het bericht. Het ip-adres is om te voorkomen dat mensen dubbel gaan stemmen.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Zolang de website relevant is voor de fusie fase blijft deze toegankelijk met de reacties die er zijn gegeven. De website zal worden gearchiveerd in het regionaal Archief.

Delen met derden
Met de organisatie die de website heeft opgezet, in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerking.

Beveiliging
Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Dit betekent dat de website moet voldoen aan de volgende eisen:

De organisatorische maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Rechten van betrokkenen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of (soms) te verwijderen. U kunt hiervoor een inzageverzoek indienen bij de gemeente Langedijk of de gemeente Heerhugowaard.

Bezoekersstatistieken
Wij verzamelen automatisch gegevens over het bezoek aan en het gebruik van deze websites. Deze informatie is anoniem. Informatie over bezoeken aan deze websites (bijvoorbeeld IP-adressen) gebruikt de gemeente alleen voor bezoekersstatistieken en om eventuele technische problemen op te lossen. Wij gebruiken deze gegevens nooit om individuele bezoekers te identificeren.

Wij gebruiken het webstatistieken-pakket Google Analytics. Wij hebben Google Analytics privacy vriendelijk ingesteld conform de Handleiding privacy vriendelijk instellen Google Analytics van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Toestemming vragen voor deze cookies is dan niet meer nodig. Daarom krijgt u geen cookiemelding te zien als u de website www.langedijkenheerhugowaard.nl opent.

Vragen en klachten
Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor de gemeente Langedijk en de gemeente Heerhugowaard is Arnoud Lensen. U kunt hem benaderen door gebruik te maken van het contactformulier voor gemeente Langedijk en de gemeente Heerhugowaard.

U heeft ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder: Autoriteit Persoonsgegevens